Veelgestelde vragen

Algemene vragen

1Voor wie is de Wet langdurige zorg?
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Meestal wordt deze zorg in een instelling verleend maar soms is dat thuis ook mogelijk. Iedereen die in Nederland woont en werkt is voor zijn of haar langdurige zorg automatisch verzekerd via de Wlz.
2Ik heb begeleiding thuis nodig. Bij wie kan ik terecht?
Indien u ondersteuning nodig heeft om weer grip op uw leven te krijgen of geholpen moet worden weer zaken zelfstandig te kunnen oppakken, dan kan individuele begeleiding voor u een oplossing zijn. Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt bij uw sociale wijkteam terecht voor meer informatie of het aanvragen van een indicatie. Zahet heeft met alle gemeentes in de regio Nijmegen een contract voor het leveren van individuele begeleiding.
3Wat is het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp?
Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Deze zorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige stelt vast of u in aanmerking komt voor verpleging en/of verzorging thuis vanuit de zorgverzekering. Daarna stelt zij samen met u een zorgplan op. Huishoudelijke hulp wordt door uw gemeente geregeld en ingekocht. Per gemeente kan dit verschillen maar in het algemeen komt het er op neer dat hulp bij het huishouden moet bijdragen aan een schoon en leefbaar huis. Of u in aanmerking komt voor Hulp bij het huishouden wordt bepaald door uw gemeente.
4Voor wie is Wonen met Zorg bedoeld?
Voor cliënten met een thuiszorgindicatie die graag in een van de woonzorgcentra van Zahet willen wonen bestaat de mogelijkheid om een kamer te huren. De woonzorgcentra van Zahet bieden veiligheid, zorg in de nabijheid en een groot aantal faciliteiten waar u facultatief gebruik van kunt maken.
5Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Hoe vraag ik dat aan?
De regelingen voor huishoudelijke hulp vallen sinds 2007 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om huishoudelijke hulp aan te vragen dient u dit dus te doen bij het sociale wijkteam van uw wijk waarin u woont. Als u bij het sociale wijkteam aangeeft dat u graag zorg wilt ontvangen van Zahet wordt het voor u geregeld.
6Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?
De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw eigen inkomen en de hoeveelheid zorg die u krijgt. Op de website van het CAK zijn 3 brochures te verkrijgen. - eigen bijdrage voor zorg met verblijf - eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf - eigen bijdrage voor Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Ook kunt u op de internet site van het CAK uw eigen bijdrage berekenen. Stap voor stap wordt u hierin begeleid.
COMPANY NAME
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.