Vacature – Woonbegeleiders en assistent woonbegeleiders

Voor Stichting ZAHET zijn we op zoek naar:

woonbegeleiders en assistent woonbegeleiders in diverse contractmaten

woonbegeleiders en assistent woonbegeleiders

uren: diverse contractmaten

locatie: De Verbinding in Beek-Ubbergen

Stichting ZAHET biedt zorg en diensten aan volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die behoefte hebben aan cultuursensitieve zorg. Stichting ZAHET stelt zich ten doel een bijdrage aan de gezondheid, zelfredzaamheid en het welzijn van zorgbehoevenden te leveren, in hun eigen taal, waarbij rekening gehouden wordt met hun geloofsovertuiging, gewoontes, gebruiken en cultuur ten einde de kwaliteit van het leven te verhogen. Voor onze opnieuw ontwikkelde en verfraaide locatie “De Verbinding” zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die het als een uitdaging zien om het nieuwe woonzorgconcept vorm te geven. De Verbinding heeft de potentie om een prettige woonomgeving te zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie. Cliënten die er gaan wonen zijn cliënten met een lichte VVT indicatie of LVG indicatie. Daarbij kan er met de jongeren getraind worden naar zelfstandig wonen. Voor de ouderen is het belangrijk de zelfstandigheid en regie te behouden. Voor beide groepen is het belangrijk om een juiste verbinding na te streven tussen gezondheid en welbevinden. Een soort woongemeenschap waar iedereen meedoet en een bijdrage levert aan het grotere geheel. Het met elkaar de tuin onderhouden, de boodschappen doen, gezamenlijk koken en het verdere huishouden doen voor zover dat kan. Een kleinschalige woonsituatie waarin iedereen zijn rol heeft. Een rol van betekenis geeft een gevoel van “er toe doen”. Er toe doen geeft weer een gevoel van eigenwaarde en dat is voor iedereen belangrijk.

Wat biedt Stichting Zahet jou?

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich welkom bij ons voelen. Onze cliënten, maar zeker ook onze medewerkers. We willen altijd het beste voor iedereen. Op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar omgaan, oprechte bevlogenheid, zelfstandigheid, communicatie gericht op samenwerken en plezier in het werk zitten in onze sterke organisatiecultuur. Dit alles vormt een wezenlijke basis voor onze prettige werkomgeving. Met een goede begeleiding, opleidings-en doorgroeimogelijkheden en met aandachtsvelden waarin jij je kunt verdiepen, zorgen we dat je elke dag het beste uit jezelf haalt en jezelf blijft ontwikkelen. Wij hanteren de CAO VVT.

Enthousiast geworden?

Ben jij enthousiast geworden en beschik je over een diploma verzorgende IG, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg MBO of Medewerker Maatschappelijke Zorg MBO of vergelijkbaar, stuur dan je motivatiebrief en CV voor 6 augustus naar mevrouw Zeynep Bal, HRM adviseur, Stichting Zahet, Schependomlaan 83, 6543 XV, Nijmegen of per mail z.bal@zahet.nl. Omdat er een nieuwe team van medewerkers samengesteld moet worden zijn de uren per week bespreekbaar. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 8 en 9 augustus.

Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met Nicky Gijsbers, leidinggevende “De Verbinding”


telefoon 06 40712878
email n.gijsbers@zahet.nl


of Frans van Haren, seniorcoach


telefoon 06 57588633
email f.vanharen@zahet.nl

.
COMPANY NAME
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.