Personeelssamenstelling

Elke zorgorganisatie moet de personeelssamenstelling publiceren. Dit is één van de vereisten die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg oplegt.

Zahet streeft ernaar om zorg te leveren in de taal en cultuur van de cliënten en de hiërarchische lijn zo kort mogelijk te houden. Voor cliënten is het belangrijk om zo lang mogelijk de regie te behouden over het eigen leven en als dat niet meer lukt mantelzorgers te hebben die je daarbij ondersteunen. Voor medewerkers is het belangrijk zoveel mogelijk invloed te kunnen hebben op het eigen werk . Zahet zal daarom de samenwerkingsdriehoek tussen client, verwanten en professional maximaal faciliteren. Beslissingsbevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen, elkaar houden aan de afspraken die we maken (doen wat we zeggen en zeggen wat we doen) en zoveel mogelijk transparantie zowel intern als extern zien wij als belangrijke eigenschappen van de Zahet.

Bekijk hier onze actuele personeelssamenstelling

COMPANY NAME
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.