Onze diensten

Wat kunnen wij voor u doen?

Wonen met zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke verzorging. Welke zorg u ook nodig heeft, Zahet staat voor u klaar.
Zahet maakt gebruik van geavanceerde techniek:

Zahet streeft ernaar om de zelfredzaamheid van haar cliënten te vergroten door middel van verschillende hulpmiddelen/diensten zoals:

 • Domotica solutions dwaaldetectie systeem, voor bijvoorbeeld cliënten die lijden aan dementie.
 • Medicatie blisters: indien de situatie van de cliënt het toelaat gebruik te maken van een medicatie blister, heeft Zahet de mogelijkheid om dit namens de cliënt aan te vragen bij de betreffende huisarts.
 • Het inschakelen van onze externe diëtist: Op deze wijze wordt beoogd de leefstijl van een cliënt positief te beïnvloeden.
 • Ondersteuning bij het aanvragen van bepaalde mobiliteitshulpmiddelen: De mobiliteit van een cliënt wordt zo mogelijk bevorderd.
 • Zahet streeft ernaar alle innovatieve ontwikkelingen die de zelfredzaamheid van een cliënt verbeteren nauwlettend te volgen. Mocht u tips hebben die de zelfredzaamheid van de cliënten mogelijk bevorderen, dan vernemen wij die graag. U kunt u uw tips mailen naar a.janati@zahet.nl  Wonen met zorg

  Wanneer iemand zoveel beperkingen heeft dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is, kan men terecht in één van onze gasthuizen. Hier krijgt u een eigen kamer waarin alle voorzieningen en aanpassingen op basis van uw zorgvraag aanwezig zijn. Verder kunt u de kamer naar eigen wensen inrichten. Daarnaast maakt u gebruik van onze huiskamer en onze activiteitenruimtes.

  In ons gasthuis verblijven mensen van diverse afkomsten. Ons personeel is een afspiegeling van het cliëntenbestand. Wij doen ons uiterste best om voor elke cliënt minstens één personeelslid te hebben dat bekend is met de taal en cultuur van deze cliënt, zodat we in duidelijke communicatie met u kunnen afspreken hoe voor u de zorg het best kan worden geleverd. Ons uitgangspunt is dat u uw leven zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals u dat thuis gewend bent.

  In het kader van de WLZ (wet langdurige zorg) bieden wij ook de volgende diensten aan:

 • Logeren op basis van een indicatie WLZ (wet langdurige zorg), MPT (modulaire pakket thuis) in combinatie met een eventuele maaltijdvoorziening.
 • Mogelijkheid tijdelijke opvang op onze een van onze locaties voor cliënten met een WLZ indicatie.
 • Dagbesteding

  Zahet biedt opvang op weekdagen van 10 tot 16 uur.

  Sommige mensen, met name ouderen, zijn niet meer in staat hun dagen te structureren, eten onregelmatig en zorgen niet goed meer voor zichzelf. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van dementie kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, al helemaal wanneer iemand niet 24/7 in de gaten wordt gehouden. Dagopvang kan dan, voor één of meerdere dagen per week, een oplossing zijn. Het ontlast ook de thuissituatie.

  Er worden activiteiten aangeboden zoals vermaak- en bewegingsactiviteiten. Ook kunnen afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, pedicure en mondzorg voor ouderen. Er kan ook persoonlijke verzorging worden verleend, zoals douchen. Er wordt warm gegeten. Men is onder de mensen in de gezellige huiskamer.

  Indien u geïndiceerd bent voor vervoer dan kunt u gebruik maken van onze ophaalservice van de dagbesteding.

  Als u een indicatie heeft voor individuele begeleiding komen wij u thuis dus in uw eigen vertrouwde omgeving ondersteunen. Uitgangspunten zijn: eigen regie en het vergroten van uw zelfredzaamheid, rekening houdend met uw levensstijl.

  Thuiszorg

  Persoonlijke verzorging en verpleging:
  Wij ondersteunen u met uw persoonlijke zorg waar u dit niet meer zelfstandig redt; dit kan af en toe zijn, maar ook meerdere malen per dag, afhankelijk van uw situatie. Voor medicatie, wondverzorging, stomaverzorging, insulinespuiten en alle andere medische handelingen bieden wij verpleegkundige zorg.

  Huishoudelijke hulp:
  Afhankelijk van uw indicatie verzorgen wij uw huishouden, of doen het met u samen zolang als nodig is.

  Waarom kiezen mensen voor Zahet?

  Bij Zahet doen we allles met elkaar en voor elkaar.
  customer-service
  78

  Gekwalificeerd personeel

  check-mark
  9

  Jaar ervaring

  phone-number
  512

  Cliënten

  line-chart
  30%

  Jaarlijkse groei

  Heeft u behoefte aan één van onze diensten?

  Zorg aanvragen gaat bij ons heel gemakkelijk.

  zorgaanvragen_hover2zorgaanvragen_hover1
  COMPANY NAME
  CONTACT US
  Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
  Thank You. We will contact you as soon as possible.