Klachtenregeling
 

Inleiding

Zahet ziet graag tevreden cliënten. Al onze medewerkers spannen zich daar dagelijks voor in. Toch kan het gebeuren dat er zaken zijn waar u minder tevreden over bent. Dan horen wij dat graag van u! Uw klacht geeft ons immers de mogelijkheid om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

U kunt uw opmerkingen direct bij de betreffende medewerker voorleggen en samen naar een oplossing zoeken.

Een serieuze klacht: wat te doen?

U heeft een klacht en komt er met de direct betrokkene niet uit. De eerste stap is dan dat u contact opneemt met de interne klachtenfunctionaris. U kunt met haar uw klacht bespreken. Zij kan u helpen bij het formuleren van uw klacht, en samen met u tot een oplossing komen. Zij begeleidt de verdere afhandeling. Dit kan betekenen dat u samen met haar contact opneemt met de betreffende afdeling of medewerker. De klachtenfunctionaris gaat uiteraard zeer vertrouwelijk met uw klacht om. Wanneer u daarna nog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie. Om u alvast op weg te helpen, vindt u hieronder enkele tips voor het schrijven van een heldere klachtenbrief.

Tips voor een heldere klachtenbrief
 • Schrijf de brief uit uw eigen naam en onderteken de brief zelf.
 • Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.
 • Vermeld de datum van het ontstaan van de klacht.
 • Noem de naam van de persoon of de afdeling waarop uw klacht betrekking heeft.
 • Omschrijf de klacht zo feitelijk mogelijk.
 • Geef aan of de klacht al met betrokkenen is besproken en met welk resultaat.
 • Geef aan wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht.
 • De externe klachtencommissie

  Als u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kunt komen kunt u naar de externe klachtencommissie. De leden van de klachtencommissie zijn niet werkzaam bij Zahet. U kunt uw klacht bij de commissie schriftelijk indienen met een heldere en duidelijke omschrijving van uw klacht. U geeft ook aan welke stappen u tot nu toe hebt ondernomen om de klacht op te lossen. De klachtencommissie zal er dan alles aan doen om uw klacht zo snel mogelijk te beoordelen en te behandelen.

  Samengevat

  Stap 1

  Bespreek de klacht met de betreffende medewerker.

  Stap 2

  Mocht u er niet uitkomen dan kunt u schriftelijk/telefonisch in contact treden met de klachtenfunctionaris Bernadette Driessen, via bernadette@zahet.nl of 06-57626396

  Stap 3

  Heeft dit niet het gewenste resultaat? Wendt u zich dan tot de externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u desgewenst helpen bij het op schrift stellen van de klacht.
  Externe Klachtencommissie Zahet:

  Klachtenportaal Zorg
  Westerstraat 117
  1601 AD Enkhuizen
  info@klachtenportaalzorg.nl
  www.klachtenportaalzorg.nl

  Flyer Klachtenportaal Zorg

  Informatie Klachtenreglement

  COMPANY NAME
  CONTACT US
  Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
  Thank You. We will contact you as soon as possible.