Cliëntenraad
 

Zahet heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad is een adviesraad bestaande uit een aantal cliënten van de organisatie, een voorzitter en een secretaris. Zij behartigen de belangen van de cliënten. Meedenken en meepraten gebeurt in de cliëntenraad. Omdat sommige cliënten moeilijk hun mening kunnen geven kunnen ook verwanten in de cliëntenraad zitting nemen.

Wat doet de cliëntenraad ?
De cliëntenraad raadpleegt en adviseert de zorgvragers, vanuit het perspectief van de zorgvrager zelf en zijn of haar ervaringen. Zo kun je je mening geven over de organisatie en de invulling van de ondersteuning die je wenst.
Dus denk jij dat er zaken beter kunnen of wil je praten over je persoonlijke situatie : Vertel het ons ! Of je nu bij ons woont , regelmatig onze dagbesteding bezoekt of als je ondersteuning thuis ontvangt je kunt je uitspreken over dingen die je dwars zitten. Als je dat zelf niet kunt dan praat met iemand uit je omgeving die voor jou op kan komen. Hebt je klachten, vragen of ideeën laat het ons weten zodat we samen verder komen.

Hoe kan je de cliëntenraad bereiken?
Je kunt de cliëntenraad bereiken door te mailen naar clientenraad@zahet.nl of bellen naar 024-7630420.
Voorzitter cliëntenraad
Turan Pekdemir

De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse, meld je aan door een mail te sturen naar clientenraad@zahet.nl.

Folder Cliëntenraad

COMPANY NAME
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.